Välkommen till Sankta Helena

 

Sankta Helena (eller Elin som hon också kallas) var Västergötlands mest firade helgon under medeltiden. Helena var en rik och mäktig änka som levde i trakten av Götene och Skövde på 1100-talet. Hon var djupt religös och ägnade sig åt de fattiga och höll sitt hus öppet för resande. Enligt legenden blev dödad på väg till invigningen av Götene kyrka.

 

Under årens lopp har Sankta Helena alltmer fallit i glömska. Men i samband med projektet ”Skaraborgs medeltida besöksmål” lyftes Sankta Helena fram som ett mycket spännande och intressant ”tema” att fördjupa sig i Det finns ett uttalat lokalt intresse och engagemang att lyfta fram den medeltida historien med verklig förankring samtidigt som det finns ett intresse att utveckla Götene och Kinnekullebygden som besöksmål.

 

Syftet med projektet är att ta till vara och lyfta fram det lokalhistoriska arvet om Sankta Helena. Projektet vill återupprätta hennes betydelse för kyrkan och bygden. Vi vill samla alla krafter och stärka Götene som besöksmål genom att utveckla guidade turer, pilgrimsvandringar, teateruppsättningar, dramaspel, studiecirkel och nya produkter.

 

 

Projektägare: Götene församling, tel. 0511-28500